اخبار و رویدادها

کالیبراسیون بـه منظور تعیین صحت عملکرد دستگاه اتـوکلاو بـه وسیله نـشـانـگـر هـا (اندیکاتورها) سنجش می شود و روش های سنجش عبارتند از: • سنسورهای نمایش عملکرد نصب شده برروی دستگاه ها •اندیکاتورهای شیمیایی •اندیکاتورهای بیولوژیکال یـکـی از مهمترین و اقتصادی تـریـن روش هـای کنترل صـحـت عملکـرد دستگاه هـای استریلیزر، استفـاده از اندیکاتورهـای شیمیایی می…
  اولین اندیکاتوری که برای نمایش استریلیزاسیون بکار می رفت یک سیب زمینی بود. یک سیب زمینی خام در داخل اتوکلاو قرار می گرفت و اتو کلاو شروع به کار می کرد. اگر در پایان سیکل استریل سیب زمینی پخته شده بود کاربر متوجه می شد که بخار و دمای…
کیفیت و طول عمر پک های استریل شده عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارد: کیفیت مواد بسته بندی شرایط آب و هوایی انبار و نحوه نگهداری در انبار     شرایط حمل     شرایط چیدن، مرتب کردن،برداشتن و لمس کردن الف: کیفیت مواد بسته بندی همانطور می میدانیم روش استانداردی برای کنترل…