نحوه کارکرد پک بووی- دیک

  • پک ها بووی- دیک به طور معمول حجمی از هوا را در خود نگاه می دارند که دستگاه باید حذف کند.این حجم هوا در مخزن یک ماده متخلل که پارچه یا کاغذ متخلل است نگهداری می شود.سوابق نفوذپذیری بخار به درون پک با استفاده از برگه نشانگری که در میان پک قرار می گیرد،ضبط می گردد.در صورت باقی ماندن هوا در مرکز پک،بخار امکان نفوذ را نخواهد یافت وبنابراین رنگ مرکز پک نشانگر، نسبت به محیط وپیرامون برگه آزمایش تغییر کمی خواهد داشت. انرژی گرمایی بخار متراکم با نفوذ بخار به پک با برگه نشانگر تماس پیدا می کند وسبب واکنش شیمیایی جوهر نشانگر وتغییر رنگ می گردد. به عبارت دیگر تغییر رنگ ،ناشی از نفوذ حرارت بخار،به مرکز پک می باشد.بیشتر مواد شیمیایی جوهر بکار رفته در برگه های نشانگر با انرژی گرمایی بخار ونه فقط خود بخار ،تغییر رنگ می دهند. در اوایل دهه 1980،اندازه پک های یکبار مصرف بووی- دیک با استفاده از لایه های محافظ کاهش یافت.لایه های محافظ که از کاغذ با روکش پلاستیک ساخته شده اند،خروج هوا ونفوذ بخاررا هدایت می کنند،بنابراین پک کوچک ومسطح می تواند به بزرگی پک حوله ای حجیم عمل کند. حساسیت پک های بووی- دیک بستگی به میزان مسافت تحرک هوا یا بخار دارد.حوله های پارچه ای بزرگ در ابتدا به این منظور بکار گرفته شدند.هنگامیکه لایه های نشت ناپذیر با روکش پلاستیک به پک های کاغذی اضافه شدند ، بخار وهوا مسافت بیشتری را طی کردندکه از این جهت حساسیت آنها به میزان پک های حوله ای افزایش یافت.    
  • کارت سبز(green card) این محصول دارای ویژگیهایی است که در پکهای یکبار مصرف کاغذی وجود ندارد.مخزن متخلخل نگهدارنده هوا ،بسیار فشرده است.ماده هایی که در مرکز کارت فشرده شده اند کاغذ روزنامه متخلخل وبا کیفیت عالی است.به موجب آن هوا وبخار به راحتی در تمام منافذ مخزن سلولزی جریان پیدا می کند این ویژگی دارای این مزیت است که یک لایه از این ماده را می توان جهت ایجاد توده متخلخل به کار برد. لایه های پلاستیکی بکار رفته هر دو سطح Green card سبب می شود که هوا وبخار از لبه های لایه متخلخل عبور کند که این عمل تقویت کننده حساسیت می باشد وابعاد سیستم پک آزمایش را کاهش می دهد.
  •  
  • مواد شیمایی جوهر ویژه Steri lant جهت تکمیل توضیح این بخش باید خاطر نشان کرد که جوهر بکار رفته در نشانگر،جوهر ویژه   Steri tec است.منظور از جوهر ویژه Steri tec این است که جوهر با بخار واکنش نشان می دهد. واکنش هیدراسیون با انرژی بالا،سبب تغییر رنگ از بنفش به سبز می شود.مولکول های آب موجود در بخار به ذرات فعال جوهر نشانگر می چسبند وسبب تغییر رنگ ذرات فعال می گردند. ازآنجاییکه وجود مولکولهای آب وانرژی گرمایی بالا جهت انجام این واکنش هیدراسیون ضروری است،هر گونه مواد هوای اطراف مواد شیمایی جوهر مداخله خواهند کرد که این هوا نه تنها از کاهش انرژی گرمایی، بلکه از کاهش مولکولهای آب موجود جهت واکنش هیدراسیون ایجاد می شوند.در این وضعیت،نیرو ها مضاعف می گردند که حساسیت کارت آزمایش را افزایش می دهد.نتیجه نهایی این است که یک پک آزمایش کوچکتر شده که در حال حاضر به صورت یک کارت آزمایش می باشد.علاوه بر این ویژگیها ، جوهر نشانگر مستقیما زیر لایه مخزن متخلخل چاپ شده است تا مصرف کننده نهایی،تغییر رنگ را بدون پک آزمایش ودور انداختن برگه کاغذی مشاهده کند.
  • نکات کاربردی اگر قطرات ریزآب در دستگاه موجود باشد، برروی کار خواهد افتاد ودر آن محل مواد شیمیایی را سرد نگه خواهد داشت.دقیقا در زیر محل قطره ،یک لکه کوچک سفید یا سبز روشن نمایان خواهد شد.در صورت وجود قطرات درشت آب،آزمایش به اندازه کافی سرد خواهد ماند تا زیر لکه آب ،به رنگ تقریبا بنفش درآید. در صورتیکه مصرف کننده بخواهد از این شکل دور بماند ،میتواندGreen card  را وارونه درون نگهدارنده قرار دهد که تأثیر مضری بر کارکرد نمی گذارد.این عمل، قطرات آب را بر روی دیگر         Green card  به جا می گذارد که از جوهر نشانگر دور است . دستگاه در حالت عادی جهت یک دوره زمانی خشک بلند مدت تنظیم شده است،نیروهای قوی خلأ موجود در چرخه خشک می تواند بر روی مواد شیمیایی نشانگر، کمی دگرگون شوند ورنگ سبز نهایی به قهوه ای تبدیل شود.توصیه می شود که زمان دوره خشک بیش از 5 دقیقه نباشد. هیچ کدام از موارد فوق ،در نحوه عملکرد Green card  مداخله نخواهند کرد. نشانه وجود هوایک ناحیه بنفش رنگ در مرکز کارت است.در صورتیکه مرکز کارت سبز رنگ باشد اما میزان اندکی رنگ بنفش در راستای لبه بیرونی کارت باقی بماند ،باز هم آزمایش مورد قبول است. عدم وجود هوا بیانگر این مورد است که احتمالا نگهدارنده کارت بسیار سرد بوده یا زمان انتظار و یا دمای دستگاه جهت دستیابی به تغییر رنگ کامل کافی نبوده است.